Skadedjur och Ohyra

Alla byggnader kan drabbas av skadedjur och ohyra och dessa kan i sin tur vålla stor ekonomisk skada och obehag eller sjukdom hos människor och husdjur. Därför är du som hyresgäst skyldig att kontakta din hyresvärd om det uppkommer problem med skededjur eller ohyra i lägenhet eller fastighet.

Ohyra: myror, silverfiskar, getingar, flugorm mjölbaggar,kackerlackor etc.

Skadedjur: möss, råttor, sorkar, måsfåglar, vilda djur som uppehållar sig i bostadsområden tex grävlingar, rådjur katter etc

Bästa sättet att undvika skadedjur och ohyra är att städa. Håller man rent har djuren ingen möjlighet att föröka sig, låt inte mat ligga framme exempelvis.

 

Arbetsgång vid upptäkt av ohyra eller skadedjur:

1. Hyresgäst kontaktar hyresvärden.

2. Hyresvärd anlitar saneringsfirma, Anticimex.

Enligt 12 kap 17 § Jordabalken skall hyresgästen kunna kontakta saneringsföretaget utan att först ta kontakt men hyresvärden. Dock är man som hyresgäst fortfarande skyldig att kontakta hyresvärden efterpå varför vi föredrar ovanstående arbetsgång.

Om hyresgästen kan finnas ansvarig för att ohyra eller skadedjur finns i fastigheten kan denne bli ersättningsskyldig för saningeringskostnaderna.