Sopsortera

Som konsument är du skyldig att sortera ut och lämna dina förpackningar och tidningar till de insamlingssystem som finns tillgängliga i anslutning till ditt boende. Grovavfall måste köras till kommunens återvinningscentral eller annan avsett plats. Det samma gäller för farligt avfall och batterier.

Läs mer på Växjö resp Älmhult kommuners hemsidor, där finns bland annat en sorteringsguide och adresser och öppettider till kommunernas återvinningsstationer och centraler.

www.batteriinsamlingen.se kan man söka fram närmsta batterinlämningsställe.

Sorteringsmöjligheter i anslutning till ditt boende

Innan du slänger dina sopor skall alla förpackningar vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja materialen åt sorterar du förpackningen efter det viktmässigt dominerande materialet.


PLASTFÖRPACKNINGAR
Hårda plastförpackningar
Exempel: flaskor, burkar, dunkar och små hinkar.

Mjuka plastförpackningar
Exempel: plastpåsar, refillpaket, tuber, chipspåsar, frigolit, plastfolie och -film.

Ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar (tömda, rena och torra) i behållaren så att de ligger lösa, för att underlätta återvinningen.

Obs! Plastsaker (t ex möbler och leksaker), som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall. Plastflaskor med pant lämnar du till butiker.

 

PAPPERSFÖRPACKNINGAR
Exempel: mjölkpaket, juicepaket, papperspåsar, toarullar, wellpapplådor

Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större. Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.

 

METALLFÖRPACKNINGAR
Exempel: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, penseltorra fägburkar och aluminiumfolie- och formar.

Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar.

Obs! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall. Dryckesburkar lämnas mot pant i butik. För information om elektronikavfall kontakta din kommun.

 

GLASFÖRPACKNINGAR
Exempel: flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas.

Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag. Obs! 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butiker. Porslin, keramik och övriga produkter som inte är förpackningar lämnas som hushålls- eller som grovavfall. Glödlampor och lysrör lämnas vanligen på kommunens återvinningscentraler, för mer information kontakta din kommun.

 

TIDNINGAR
Exempel: Dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer och skriv/ritpapper.

Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaker läggs i behållaren. Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet. Presentpapper. kartonger och liknande läggs i behållaren för pappersförpackningar.

 

originalfil kan läsas på www.ftiab.se

 

Vid frågor angående förpacknings- och tidnings- insamlingen; kontakta Stena Recycling AB på tel 010-445 78 80