Hyran


Betala hyra

Hyran betalas månadsvis i förskott och aviseras fyra gånger per år. Hyran skall vara betald sista vardagen i månaden före. Om du tappat bort betalningsreferensen, kontakta oss för kopia på hyresavin.

Avisering sker i första hand via e-post, för att öppna pdf krävs adobe acrobat reader.

Autogiro och e-fakture erbjuds förnärvarande inte.

Hyressättning

Avseende Stormen 9 och Olivia 7 finns förhandlingsordning mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Lokala förhandlingar sker och påkallas 3 månader före datum för begärlig ändring. Ändring av hyra sker normalt per 1/1 i Växjö och 1/4 i Älmhult.