Flytta


Första vardagen i varje månad räknas som in- och utflyttningsdag. Från och med klockan 12.00 denna dag har den nya hyresgästen tillgång till lägenheten. Om flyttdagen infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag blir in- respektive utflyttningsdagen först nästkommande vardag.

Nycklar

Nyckelbyte sker vanligtvis direkt mellan hyresgästerna efter överenskommelse. I samband med detta fylles alla nycklars serienummer i på överlämningsformuläret (öppnas i .pdf)

Städning

Det är viktigt att flyttstädningen blir ordentligt gjord, annars kan du bli ersättningsskyldig. Utflyttande och inflyttande hyresgäst besiktigar lägenheten tillsammans och kommer överens om godkänd städning eller eventuella efterverkningar. I samband med denna översyning skall båda hyresgästerna fylla i överlämningsformuläret.

Ladda gärna ner vår checklista för flyttstädning (öppnas i .pdf). Du kan också kontakta din hyresvärd om du har du frågor om städningen av lägenheten.


Uppsägning

Uppsägningstiden är tre (3) kalendermånader och räknas från nästa månadsskifte. Under uppsägningstiden är du skyldig att kunna framvisa lägenheten för potentiella nya hyresgäster.

Uppsägning av hyreskontrakt sker skriftligen via formuläret för uppsägning av hyreskontrakt (öppnas i .pdf) och sänds till Widerstedts Fastgheter, Box 183, 433 23 Partille

Strömförsörjning

Boende i fastigheten Olivia 7 (Norra Esplanaden 16, Älmhult) skall till elbolaget anmäla överflyttning av elavtal mellan utflyttande och inflyttande hyresgäst. Överenskommen överflyttning signeras på överlämningsformuläret.

För boende i Stormen 9 (Sandgärdsgatan 24 A-B & Västergatan 6 A-C, Växjö) sköter hyresvärden överflyttningen via fullmakt (Se hyreskontrakt)

I fastigheten Stallbacken 1 (Fredrik Bondes väg, Växjö) ingår elen i hyran och hyresgästerna behöver inte göra något.

Att tänka på

Anmäl alltid adressändring och eftersänding av post vid flytt, detta görs via Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Kom även ihåg att ändra i din hemförsäkring, det är viktigt att alltid ha en giltig hemförsäkring för den adressen där du är bosatt.