Widerstedts fastigheter - 45 år 2015

Grundare är Bengt-Erik Widerstedt som började sin karriär som bagerischasse 1940 i familjens bageri. Han startade i mitten av femtiotalet en korvkiosk och efter många långa dagar och nätter köpte han sin första fastighet 1969.

Idag äger och förvaltar vi ca 60 lägenheter och lokaler i Växjö och Älmhult.


Felanmälan

Vid fel i lägenheten eller gemensamma utrymmen lämnas felanmälan via:

Växjö

Älmhult

Telefon: 0470-76 32 32

Fastighetsskötare:

Lennartssons EL och fastighetsservice

Jour: 0470- 472 40

SOS Alarm, ange Lennartssons
(Endast vid akutärenden)

Telefon: 0709-55 56 21/22

Fastighetsägare:

Joachim Widerstedt

Heléne Widerstedt